69% uitgestroomde vso-leerlingen heeft uitkering

69 procent van de leerlingen die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) heeft na twee jaar een uitkering, al dan niet in combinatie met werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vso-leerlingen kunnen op drie manieren uitstromen: naar de arbeidsmarkt, naar dagbesteding en naar vervolgonderwijs. Van de uitstromers met het profiel 'arbeidsmarkt' had 57 procent na twee jaar een uitkering. Bij de leerlingen met het uitstroomprofiel 'dagbesteding' was dat 90 procent. Deze leerlingen zijn vaak ernstig verstandelijk of meervoudig beperkt.

Uitstromers met het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' hadden relatief het minst vaak een uitkering, zo'n 47 procent. Zij waren over het algemeen iets jonger. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze een startkwalificatie kunnen halen in het reguliere onderwijs.

Bron: CBS