40 miljoen euro extra voor steun aan jeugd

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Dat schrijven de bewindslieden van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis is het mentaal welbevinden van de Nederlandse bevolking afgenomen. Ook bewegen veel mensen minder dan voorheen. Het steunpakket is erop gericht om de negatieve gevolgen van de crisis te dempen en structurele schade te voorkomen. Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking en eenzame ouderen. Een groot deel van het geld zal via gemeenten terechtkomen bij bestaande lokale initiatieven, zodat die kunnen uitbreiden.

Voor de besteding van de 40 miljoen willen de bewindslieden op korte termijn een Jeugdplan opstellen, samen met jongeren, gemeenten en experts. Het Jeugdplan is een aanvulling op het eerder ingestelde Jeugdpakket.

Inloophuizen en buddyprojecten

De bewindslieden willen dat gemeenten activiteiten organiseren om de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten, bijvoorbeeld door weerbaarheidstrainingen, coaching, inloophuizen waar jongeren elkaar kunnen treffen en ondersteunen, buddyprojecten en activiteiten in bijvoorbeeld bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen. De extra inzet van het jongerenwerk, onderdeel van het Jeugdpakket, wordt verlengd tot eind 2021.

Op landelijk niveau is er geld beschikbaar voor laagdrempelige ondersteuning, zoals luisterlijnen, chats en apps. Daarbij denken de bewindslieden ook aan de ontwikkeling van een hulplijn gericht op jongvolwassenen. Verder moeten Veilig Thuis en de Kindertelefoon nauwer samenwerken.

Naast de 40 miljoen euro die gereserveerd is voor jeugdactiviteiten is er nog 4 miljoen euro bestemd voor een gezondere leefstijl van jeugd. Dat geld gaat naar de programma's Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Gezonde School.

Duurzame oplossingen

Deze initiatieven kunnen jongeren op korte termijn verlichting bieden, denkt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Maar veel problemen die nu urgent zijn, bestonden ook al vóór de coronatijd. Zoals de kansenongelijkheid in de samenleving en de verkokering van het jeugdbeleid. Laten we niet alleen pleisters plakken in het hier en nu, maar ook meer structurele, duurzame oplossingen vinden voor die problemen.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut