Literatuur over middelenmisbruik en verslaving

Hier vind je een selectie van relevante literatuur.

Nationale drug monitor 2017
Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, ... [et al.].
Trimbos-instituut: Utrecht, 2018
Rapport van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van VenJ. Het rapport beschrijft de ontwikkelingen in het gebruik van alcohol, drugs, tabak en de daarmee samenhangende problematiek. Daarnaast bevat het jaarbericht gegevens over drugsgerelateerde criminaliteit en over drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem. Het blijkt dat onder scholieren van het voortgezet onderwijs het gebruik van alcohol afneemt en het gebruik van illegale drugs en tabak min of meer stabiliseert. Internationaal gezien scoren Nederlandse jongeren wat betreft het gebruik van cannabis en alcohol nog steeds boven het gemiddelde.

Download het rapport via trimbos.nl

Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren
Dorsselaer, S. van, Tuithof, M. Verdurmen, J... [et al.].
Trimbos-instituut: Utrecht, 2016
Dit rapport bevat een overzicht van kerncijfers van het middelengebruik, gokken en gebruik van energiedrankjes en internet onder scholieren in het voortgezet onderwijs, en in de laatste twee klassen van het basisonderwijs. Het betreft hier kerngegevens als de prevalentie cijfers (lifetime- en maandgebruik), en de invloed van belangrijke achtergrondfactoren als sekse, leeftijd, opleidingsniveau en etnische afkomst.

Download de publicatie via trimbos.nl

De Kleine Gids Jongeren en verslaving 2011
Vandernagel, J., Ouden, R. den.
Kluwer: Alphen aan de Rijn etc., 2011
Deze gids is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Deze kan betrekking hebben op middelengebruik, gokken, gamen, overmatig eten of verslavingsproblemen van ouders. Met achtergrondinformatie, tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek.

Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau: aangrijpingspunten voor preventie
Schrijvers, C.T.M., Schuit, A.J.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven, 2010

Volledige publicatie

Jongeren: drugs, drank en sigaretten & psychische problemen
Couwenbergh, C.
Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen, 2009
Onderzoek naar hoe vaak jongeren die flink roken, drinken of drugs gebruiken ook psychische problemen hebben. Geconstateerd wordt dat de combinatie zwaar middelengebruik en psychische problemen bij 3,8 procent van de jongeren tussen 12 en 23 voorkomt. Dat zijn bijna 85.000 jongeren. Onder 'zwaar middelengebruik' wordt verstaan stevig roken, blowen, regelmatig harddrugs gebruiken of flink drinken: vaker dan drie à vier keer binge drinken in de afgelopen maand. Meisjes hadden vaak negatieve seksuele ervaringen of waren fysiek of geestelijk mishandeld door hun ouders. Jongens vertoonden vaker gedragsproblemen. Tijdige signalering kan langdurige problemen voorkomen. Veel jongeren krijgen echter geen professionele zorg omdat experimenteren met sigaretten, drank en drugs wordt gezien als 'iets wat erbij hoort'. Daarom zijn twee vragenlijsten voor het screenen op psychische problemen onder adolescenten in de jeugd-GGZ getest. Zowel de CAGE-AID als de SDQ blijken goed bruikbaar.