Rol gemeente bij aanpak loverboyproblematiek

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel, waar ook loverboyproblematiek onder valt. Van gemeenten wordt verwacht dat ze voldoen aan het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel. Dit houdt in dat de gemeente werkt aan actieve signalering van mensenhandel, een functionaris heeft die optreedt als contactpersoon en bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden en hulpinstanties, beleid en regelgeving ter ondersteuning van de aanpak.

De aanpak van loverboyproblematiek kent een aantal specifieke elementen die bijzondere aandacht vergen, zoals de methodiek en de slachtoffers, voornamelijk binnenlandse, vaak minderjarige en kwetsbare meisjes. Dit heeft consequenties voor de activiteiten gericht op preventie en de signalering van slachtoffers.

Checklist

De aanpak van loverboyproblematiek heeft een aantal specifieke elementen die bijzondere aandacht vergen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, met inbreng van gemeenten en zorgprofessionals, een checklist opgesteld waarmee gemeenten systematisch kunnen nagaan of het beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek op orde is en op welke punten nog acties nodig zijn. De checklist is zowel voor gemeenten die hier eigen beleid op hebben als voor gemeenten die hierbij in de regio samenwerken met andere gemeenten:

Hoe pak je loverboyproblematiek aan? Checklist voor gemeenten

Slachtoffers in beeld

Slachtoffers van loverboys worden nog onvoldoende gesignaleerd en doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat het aantal behandelde slachtoffers van loverboys veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers, namelijk 142 van de 1.363 — slechts 10 procent.

In 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys. De inspectie concludeerde dat het van belang is dat het bestaande hulpaanbod beter bekend raakt bij de gemeenten die jongeren naar de hulp verwijzen. De inspectie bepleit ook dat gemeenten, VNG en VWS zorgen dat er een landelijk dekkend hulpaanbod voor deze slachtoffers komt.

Lees ook

Anne Addink