Bronnen over mediaopvoeding

Hier vind je een selectie van relevante literatuur over mediaopvoeding en mediawijsheid van kinderen en de rol van ouders, onderwijs en beroepskrachten.

Opvoeden met media

Een verkennend onderzoek naar 'lastige' opvoedsituaties en het gebruik van opvoedingsondersteuning bij ouders met kinderen tot en met 12 jaar
Nikken, P., Markx, I.
Nederlands Jeugdinstituut (NJi): Utrecht, 2014
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd onder ouders van kinderen tot 12 jaar naar hoe zij omgaan met het mediagebruik van hun kinderen, welke vragen en zorgen zij daarbij hebben, en hoe zij daarbij online opvoedingsondersteuning zouden kunnen gebruiken. Dit rapport geeft een samenvatting van de bevindingen van dit onderzoek.

Online Jongerenwerk

Deze handreiking biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt.

Naar de publicatie

Beroepskrachten over het mediagebruik van jeugdigen met een beperking

Als het gaat om mensen met een beperking en hun mediagebruik zijn er minstens drie belangrijke vragen. Welke rol spelen media in het leven van (jonge) mensen met een (verstandelijke) beperking? Zijn er hindernissen en welke zijn dat dan? En hoe kunnen media in brede zin juist ook van toegevoegde waarde zijn?

Naar de publicatie

Een analyse van wat er al is en wat nog nodig is om kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb) te includeren bij mediawijsheid.

Naar de publicatie

Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Dit rapport geeft inzicht in de theorie en daarnaast in hoe momenteel omgegaan wordt met kinderen met een lvb en hun mediagebruik in de huidige praktijk van het (speciaal) onderwijs en de zorgsector in Nederland. 

Naar de publicatie

Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Het is van belang dat ouders en beroepsopvoeders in kunnen spelen op de verschillende gevolgen van het mediagebruik van kinderen in relatie tot polarisatie, radicalisering en extremisme. In deze factsheet staan diverse tips en aandachtspunten waarmee opvoeders ongewenste invloeden van media kunnen verminderen en deze juist als positief in de opvoeding kunnen benutten.

Naar de publicatie

Schermgaande jeugd

Valkenburg, P.
Prometheus: Amsterdam, 2014
De auteur bespreekt de laatste stand van zaken over de aantrekkingskracht en effecten van media. Wat doet al het schermgebruik met de jeugd? Wordt ze daar slimmer of dommer van, dikker of dunner, beter of slechter? En hoe moeten ouders ermee omgaan?

Gamen en autisme

Kisjes, H. & Mijland, E.
Maak je Eigen Onderwijsboek: Nieuwolda, 2019
De sociale wereld is voor mensen met autisme veel complexer. Doel van dit boek is om ouders en hulpverleners houvast te bieden bij het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme die games spelen naar een goede balans tussen het gamen en andere activiteiten en verantwoordelijkheden. Zij vinden in dit boek achtergrondinformatie, praktische adviezen en ervaringsverhalen.

De Schermwijzer

Praktische gids voor (groot)ouders over schermtijd, social media, gamen en online veiligheid
Nikken, P. & de Vries, D.
Kosmos: Utrecht, 2020
De auteurs bespreken typische opvoedvragen over mediagebruik door kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Moet ik beeldschermen uit de buurt van mijn baby houden? Op welke leeftijd geef ik mijn kind een eigen smartphone? Praktische tips en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Digitale burgertjes

Schipperheijn, K.
Lannoo Campus: Leuven, 2018
Digitale burgertjes helpt ouders, opvoeders en leerkrachten om die wereld beter te begrijpen. Hoe kunnen kinderen en jongeren vandaag op een inspirerende manier van technologie gebruikmaken? En welke vaardigheden hebben zowel volwassenen als kinderen nodig om mee te draaien in de digitale samenleving? Boordevol concrete tips en aan de hand van een helder stappenplan zet het in op de kracht van zelfsturend online en offline leren.

Mijn gamende kind: Alles wat je als ouder moet weten

Schobbers, K. & Enthoven, D.
Maven Publishing: Amsterdam, 2020
Gamen is de #1 hobby voor heel veel kinderen en de #1 opvoedkwestie voor heel veel ouders. De auteurs beantwoorden belangrijke oudervragen over gamen met een kort en duidelijk antwoord, maar ook uitgebreider met meer onderbouwing. Daarnaast geven ze tips en adviezen.

Schermgaande jeugd

Valkenburg, P.
Prometheus: Amsterdam, 2014
De auteur bespreekt de laatste stand van zaken over de aantrekkingskracht en effecten van media. Wat doet al het schermgebruik met de jeugd? Wordt ze daar slimmer of dommer van, dikker of dunner, beter of slechter? En hoe moeten ouders ermee omgaan?