Hoe bevorder je een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren?

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school of in de opvang. Als professional kun je een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gezond gedrag. Ook als hulpverlener kun je aandacht besteden aan gezondheid. En niet alleen aan eten en bewegen, maar ook aan slapen en mentale gezondheid.

Aanknopingspunten voor gezond gedrag

Als professional heb je een voorbeeldfunctie voor ouders en kinderen. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen gedrag. Welke keuzes maak jij thuis en op je werk? Wat weet je over gezonde keuzes?

Daarnaast zijn er in de pedagogische omgeving van kinderen genoeg aanknopingspunten voor het werken aan een gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan de interactievaardigheden in de kinderopvang of een vve-programma. Of het geven van een rekenles met bewegingselementen in de buitenlucht of samen koken in het onderwijs.

Tips voor bewegen op school vind je in de tipsheet Nut en meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs (Kenniscentrumsportenbewegen.nl)

Aandacht voor invloeden op leefstijl

Als professional kun je signaleren hoe het gaat met de gezondheid van een kind. Soms is dat niet direct zichtbaar. Daarom is het goed om kennis te hebben van factoren die leefstijl en gezondheid kunnen beïnvloeden. Zo is het een misvatting dat een kind met overgewicht altijd te veel en te ongezond eet en drinkt. Te weinig slaap, armoede, te weinig beweging en erfelijke aanleg zijn onder andere ook van invloed.

De kans op een gezond leven hangt voor een belangrijk deel af van de omstandigheden waarin kinderen opgroeien, leren, wonen en leven. Soms zijn er op meerdere levensgebieden problemen in een gezin, die invloed hebben op de leefstijl van het kind. Wees je hiervan bewust en zorg dat je zicht hebt op meer dan voeding en bewegen. Stem je hulp en ondersteuning hier ook op af.

Interventies en programma's gebruiken

Om aandacht te besteden aan gezondheidsthema's kun je bestaande interventies en programma's gebruiken, bijvoorbeeld voor mentale gezondheid, seksuele gezondheid, bewegen, zonbescherming en valbescherming.

  • Erkende interventies vind je op Interventie Overzichten (Loketgezondleven.nl) en in de databank Effectieve jeugdinterventies.
  • Veel gemeenten werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl met behulp van stimuleringsprogramma's, activiteiten en subsidies, bijvoorbeeld voor watertappunten.
  • Landelijke programma's voor het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen in het onderwijs en de opvang zijn onder andere Gezonde Kinderopvang en Gezonde School.
  • Voor medewerkers in de kinderopvang is de OK-GEZOND app ontwikkeld. OK-GEZOND biedt ouder-kindactiviteiten en praktische tips over gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen voor peuters. De app is te downloaden via de Appstore en Google Play.

Samenwerken

Werken aan een gezonde leefstijl doe je samen met ouders, andere professionals, lokale organisaties en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts, de jeugdarts of de groenteboer in de buurt. Samenwerken heeft verschillende voordelen:

  • Samen kun je ouders informeren over een gezonde leefstijl. Je kunt laten zien dat het leuk en goed is om met gezondheid bezig te zijn door samen activiteiten te organiseren.
  • Samen kun je beter zicht krijgen op organisaties die de gezondheid in de buurt kunnen bevorderen. Daardoor weet je ook bij wie je terecht kunt met vragen of zorgen over de gezondheid van kinderen met wie je te maken hebt.

Maak je je zorgen over een kind? Bespreek dat dan altijd eerst met het kind zelf, de ouders en je collega's voordat je anderen inschakelt. Meer informatie hierover vind je op de pagina Als je je zorgen maakt om een kind.

Martijn van Wietmarschen

Martijn van Wietmarschen

adviseur transformatie jeugdstelsel