Marjolein Wiegman

Marjolein Wiegman
Functie: 
inhoudsmedewerker en projectleider
E-mailadres: 
m.wiegman@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 68 69

Marjolein Wiegman is projectleider van het project Ervaringskennis. Hier staan onder andere de vragen ‘Hoe verbinden we de diverse netwerken rond de inzet van ervaringskennis met elkaar?’ en ‘Hoe versterken we het belang van jeugdparticipatie bij diverse organisaties?’ centraal. Dit doet zij samen met vele organisaties en ze heeft daardoor een breed netwerk in het land.

Daarnaast is zij werkzaam in projecten over het thema opgroeien en opvoeden. Ze richt zich voornamelijk op het inzetten van preventieve maatregelen om gezondheid en mentaal welbevinden onder kinderen en ouders te stimuleren. Haar passie ligt bij het omzetten van kennis naar praktische tools voor professionals en jongeren.

Expertise: Ervaringskennis, jeugdparticipatie, gezondheid, domeinoverstijgend samenwerken