Hoe betrek je jongeren in je gemeente?

De participatie van jongeren in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid in de gemeente is van groot belang: het gaat over hún toekomst. Op deze pagina vind je verwijzingen naar informatie van het NJi over het waarom en hoe van jongerenparticipatie in het algemeen.

Waarom jeugdparticipatie?

In de praktijk is het voor veel besluitvormers gemakkelijker om óver jongeren te praten, dan mét hen. Toch is een gelijkwaardige dialoog met kinderen en jongeren belangrijk. Zij hebben het recht om mee te praten, hun inbreng is waardevol en het is een goede vorm van burgerschapsontwikkeling.

Waarom jeugdparticipatie?

Hoe bereik je verschillende jongeren?

Hoe bereik je als gemeente jongeren die willen meepraten? Hoe zorg je voor voldoende diversiteit in de participerende groep?

Gemeenten en jeugdparticipatie

Enkele aandachtspunten

Als mensen serieus genomen worden, zijn ze meer bereid om achter beleid te staan. Enkele aandachtspunten zijn:

  • Dialoog is geen eenrichtingsverkeer. Je gaat het gesprek aan.
  • Mogelijkheid om écht mee te beslissen. Als er eigenlijk al een beslissing is gemaakt, voelen mensen zich niet serieus genomen.
  • Diversiteit: zorg dat je een afspiegeling van de doelgroep betrekt.
  • Deliberatie: laat deelnemers ook actief reflecteren op verschillende perspectieven en argumenten, laat ze hun eigen mening ook rechtvaardigen. 
  • Houd rekening met de fysieke, sociale en economische omstandigheden van je doelgroep. Organiseer je een fysieke of digitale bijeenkomst: wat zijn drempels voor je doelgroep om te komen? Wat voor argumenten zouden je doelgroep overtuigen om iets bij te dragen?

Hoe realiseer je een goede dialoogsessie?

Het vinden van een goede dialoogleider die echt kan verbinden en een gedegen voorbereiding zijn cruciaal.

Handreiking duurzame jongerenparticipatie

Hoe maak je gebruik van ervaringskennis?

Hoe zorg je er als beleidsmaker, organisatie of gemeente voor dat je ervaringskennis op zo'n manier ophaalt dat kinderen, jongeren en ouders gelijkwaardige gesprekspartners zijn? En hoe gebruik je deze kennis?

Tips om aan de slag te gaan met ervaringskennis

Pas op voor 'youthwashing'

Het is zaak ervoor te waken dat de participatie van kinderen en jongeren in het beleid geen 'youthwashing' is: deelname van kinderen en jongeren alleen om deelname te kunnen laten zien. Goede ideeën moeten ook kunnen rekenen op opvolging en daarmee kansen bieden voor de jonge bedenkers om daadwerkelijk een verschil te maken. Als kinderen en jongeren participeren, is daarom een serieus gesprek over hun rol, positie en impact onlosmakelijk onderdeel.

Lees meer over de betekenis van jeugdparticipatie

Foto Ali Karatas

Ali Karataş

senior medewerker inhoud