Gemeentelijke voorbeelden van bevordering kansengelijkheid

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Ben je benieuwd hoe andere gemeenten daaraan werken? Laat je inspireren door een aantal goede voorbeelden.

Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Daarin werken scholen, gemeenten en maatschappelijke partners samen aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor kansen thuis, op school en in de leefomgeving. We lichten er een aantal uit.

Amsterdam: Familie School

Een aantal Amsterdamse scholen, waaronder de Lukasschool in de wijk Osdorp, heeft vanuit de gemeente subsidie ontvangen om zich te ontwikkelen tot 'Familie School'. Een Amsterdamse Familie School biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg. Op die manier wordt er aan alle leerlingen een stevige basis meegegeven die hen wereldwijs en vol zelfvertrouwen aan de middelbare school laat beginnen.

Lees meer over de Amsterdamse Familie School

Zaanstad: brugfunctionarissen op de basisschool

Sinds 2019 zijn er op Zaanse basisscholen 'brugfunctionarissen' actief. Een brugfunctionaris heeft als taak het cultuurverschil tussen school, thuis en de wijk te overbruggen en het contact tussen ouders en school te versterken. De basisscholen staan in drie wijken waar veel kinderen wonen met een risico op een leerachterstand.

Lees meer over de aanpak van de gemeente Zaanstad

Almere: Kansrijk in het VO

Op vier vmbo-scholen zet de gemeente Almere een programma in dat breder kijkt dan alleen het onderwijs. Dit programma moet uiteindelijk de negatieve effecten van het opgroeien in armoede verkleinen. In deze aanpak ligt de focus op talentontwikkeling, het actief betrekken van ouders bij de schoolloopbaan en het betrekken van de omgeving bij de school en het kind.

Lees meer over de aanpak van de gemeente Almere

Amersfoort: Sociaal werker op de basisschool

Omdat voor ouders in kwetsbare wijken de stap naar hulpverlening soms te groot is, plaatst de gemeente Amersfoort tweeëneenhalve dag per week een sociaal werker in het team van basisscholen. Hiermee wil de gemeente preventief ondersteuning bieden om zwaardere hulpverlening te voorkomen en om kinderen te helpen zich optimaal te ontwikkelen.

Lees meer over de aanpak van de gemeente Amersfoort

Lelystad: Kind Centraal in de wijk 

In de Atolwijk in Lelystad zet de gemeente een pilot op voor het versterken van het pedagogisch klimaat in de wijk en voor wijkgericht werken aan preventie. Hierin werken individueel begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, welzijn, GGD, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de jeugdgezondheidszorg nauw samen. De pilot richt zich op thema's die de professionals signaleren in de wijk.

Lees meer over de aanpak in Lelystad

Dordrecht: sluitende cirkel

De gemeente Dordrecht heeft met kinderopvangorganisaties en basisscholen afgesproken dat ze zich gaan inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen in de stad. Een van de manieren om dat te bereiken is het zorgen voor een sluitende cirkel van organisaties die onderling samenwerken en goede afspraken maken over de verdeling van verantwoordelijkheden.

Lees meer over de aanpak in Dordrecht

Meer voorbeelden

Ga naar Gelijke-kansen.nl voor meer sprekende voorbeelden van gemeenten die werken aan kansengelijkheid in het onderwijs.

Geen foto van de persoon aanwezig

Fatima-Zohra Charki

senior onderzoeker en adviseur