Jongerenwerk en professionalisering

De werkzaamheden van jongerenwerkers vereisen diverse vaardigheden en expertise van professionals. Jongerenwerkers moeten zowel booksmart als streetwise zijn. Er bestaat, op minors na, echter geen gespecialiseerde opleiding om jongerenwerker te worden.

Opleidingen

Veel jongerenwerkers hebben een van de volgende opleidingen gevolgd: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Social Work of Sociaal Cultureel Werker (SCW). Het opleidingsniveau varieert van mbo tot hbo. Hieronder bespreken we een aantal manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering, zoals competentieprofielen en beroepsregistratie.

Competentieprofielen

Een competentieprofiel geeft aan over welke competenties jongerenwerkers moeten beschikken. Van het bevorderen van participatie van jongeren aan de samenleving tot een veilige omgeving creëren, van intercultureel werken tot activiteiten programmeren en organiseren. Een competentieprofiel is een maatstaf voor het opleiden en bijscholen van jongerenwerkers. Een ruggensteun voor zowel werkgevers als professionals. 

Er zijn diverse competentieprofielen die aansluiten bij de werkzaamheden van jongerenwerkers. Een aantal voorbeelden zijn:

Meer informatie

Beroepsvereniging en beroepscode

BVjong, de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers, stelde in het voorjaar van 2014 een beroepscode vast. De code maakt duidelijk wat belanghebbenden van kinder- en jongerenwerkers mogen verwachten en is daarmee een waardevolle aanvulling op het competentieprofiel.

Beroepsregistratie

Voor jongerenwerkers zijn er diverse opties voor wat betreft beroepsregistratie. Er is echter geen aparte beroepsregistratie voor jongerenwerkers. Vaak is de keuze welke beroepsregistratie wordt gehanteerd daarom afhankelijk van de organisatie waar de jongerenwerker werkzaam is of de eisen die de gemeente stelt. Zo is het voor jongerenwerkers mogelijk om zich te registreren als sociaal werker bij Registerplein. Een andere optie is het registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Onderbouwing jongerenwerk

Jongerenwerkers moeten kunnen aantonen hoe ze bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jeugd. Dit kan een jongerenwerker bijvoorbeeld doen aan de hand van de top 10 van beschermende factoren die opgesteld zijn op basis van theorie en onderzoek. De factoren dragen bij aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen. Door te reflecteren op hoe je als jongerenwerker bijdraagt aan deze factoren, kun je werken aan verdere professionalisering. Daarnaast kun je hiermee aan uw opdrachtgever onderbouwen en inzichtelijk maken hoe jouw werk bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de jeugd.

Meer informatie

Alle pagina's over jongerenwerk

Naar het overzicht

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken