Lange Leve de Liefde - Jij en de media

Jij en de media is een aanvulling op de lesmethode Lang Leve de Liefde, bedoeld om leerlingen bewust te maken van de invloed van traditionele en nieuwe media.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 14 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van 12 tot 15 jaar in de onderbouw van het vmbo.

Aanpak

Jij en de media gaat in op de rol van seksualiteit in de media en is een aanvulling op Lang Leve de Liefde: een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit. Leerlingen leren onder meer over misleidende technieken die gebruikt worden in de media, stereotypen en onhaalbare schoonheidsidealen, en seksualisering en grensoverschrijdende gedraging. Ook de invloed hiervan op hun eigen lichaamsbeeld en de dagelijkse omgang tussen mensen komt aan bod. De lesmodule beoogt zo bij te dragen aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tijdsinvestering

Jij en de media bestaat uit twee lessen van 50 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Jij en de media heeft een mooi vormgegeven leerlingenmagazine en een praktische docentenhandleiding. De werkvormen in de lessen zijn goed uitgewerkt en afwisselend. De kosten en tijdsinvestering zijn beperkt, waardoor Jij en de media gemakkelijk in te passen is in Lang Leve de Liefde.

De doelen van Jij en de media kunnen enkel behaald worden indien de module is ingebed in Lang Leve de Liefde Onderbouw. Het eindoordeel Goed onderbouwd geldt daarom alleen als Jij en de media wordt ingezet als aanvulling op het basispakket Lang leve de liefde Onderbouw.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: