Doorontwikkeling beoordelingsprocedure

Een denktank van wetenschappers, professionals, ontwikkelaars en vertegenwoordigers van cliënten en gemeenten onderzoekt wat er nodig is om de beoordelingsprocedure van de databank Effectieve Jeugdinterventies beter te laten aansluiten bij de complexe praktijk van het jeugdveld waarmee professionals, gemeenten en cliënten te maken hebben. Deze gebruikers ervaren de huidige beoordelingsprocedure vaak als alleen wetenschappelijk georiënteerd en te ver van de praktijk af.

Ook lijkt de databank soms een keurmerkinstituut te zijn geworden, waarbij erkenning een doel op zich is en niet − zoals bedoeld − een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de interventie. De 'Denktank doorontwikkeling beoordelingsprocedure databank Effectieve Jeugdinterventies' heeft de opdracht om de komende tijd alternatieven voor het beoordelen van interventies te verkennen.

De denktank doet zijn werk op basis van het principe 'samen lerend doen wat werkt'. Dat houdt in dat onderzoekers, cliënten, beleidsmakers, professionals en hun organisaties nauw samenwerken om te komen tot een beoordelingsprocedure. Het is de bedoeling dat de nieuwe procedure meer ruimte biedt voor een dialoog tussen ontwikkelaars van interventies en hun beoordelaars, waardoor zij van elkaar kunnen leren. Dit sluit aan bij het oorspronkelijke doel van de databank Effectieve Jeugdinterventies om een lerende beweging in het jeugdveld te stimuleren, met als resultaat de ontwikkeling en verspreiding van kennis over jeugdinterventies die echt werken.

De nieuwe beoordelingsprocedure zal naar verwachting in 2022 in werking treden. Over het vervolg van de denktank en wijzigingen in de procedure zullen wij informeren via de Nieuwsbrief Jeugd.

Gevolgen doorontwikkeling procedure

Voor interventies die nu deelnemen aan het beoordelingstraject

Deze interventies worden beoordeeld volgens de huidige procedure.

Voor interventies die al zijn opgenomen in de databank

Interventies die aan de beurt zijn voor herbeoordeling worden voorlopig nog beoordeeld volgens de huidige procedure. Naar verwachting komt de nieuwe procedure in de loop van 2022 in gebruik.

Voor de beoordelingscriteria?

De denktank richt zich in eerste instantie op de wijze van beoordelen en niet op de beoordelingscriteria. De criteria veranderen voorlopig niet.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Inge Bastiaanssen.

Lees ook

Iris Dikhoff