Jeugdzorggebruik en echtscheidingssituaties

Hebben kinderen meer jeugdhulp nodig als hun ouders scheiden? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een voorspellingsmodel ontwikkeld dat gemeenten helpt het verwachte jeugdzorggebruik in kaart te brengen en te bespreken met maatschappelijke partners. In sommige gemeenten leeft het idee dat het jeugdhulpgebruik hoog ligt doordat relatief veel echtparen in de gemeente scheiden. Om te kijken of er een verband is tussen echtscheiding en jeugdzorggebruik heeft het NJi niet-openbare gegevens van het CBS geanalyseerd.

Onderzoek naar scheiding en jeugdzorg

Ook andere onderzoeken naar jeugdzorggebruik wijzen op een relatie tussen echtscheiding en jeugdzorggebruik. De Analyse volume jeugdhulp en het rapport Zicht op jeugdzorg vonden een verband tussen een stijging van het aantal eenoudergezinnen en van het jeugdzorggebruik. Gemeenten met een relatief sterke toename van het aantal kinderen in eenoudergezinnen zien vaak een sterkere toename van het jeugdhulpgebruik.

Lees ook

Foto Thijs Tuenter