Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een voorspellingsmodel ontwikkeld dat gemeenten helpt het verwachte jeugdzorggebruik in kaart te brengen en te bespreken met maatschappelijke partners. Daarbij heeft het NJi ook in kaart gebracht hoeveel gezinnen met meervoudige en complexe problemen er zijn per gemeente en per jeugdhulpregio.

Lees ook

Foto Thijs Tuenter