Wat is hechting en waarom is het belangrijk?

Hechting is de emotionele band die je opbouwt met je kind. Die wordt ook wel gehechtheid of gehechtheidsrelatie genoemd en is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Je kind krijgt daardoor zelfvertrouwen, ontwikkelt veerkracht en kan ervan leren. Je zorgt voor veilige hechting als je je kind liefde geeft, contact maakt en goed op je kind reageert.

Goede band opbouwen

Vanaf de geboorte groeit de band met je kind. Het eerste jaar is een belangrijke periode. Maar ook daarna is het belangrijk om te werken aan de band met je kind. Deze band is namelijk een voorbeeld voor relaties die je kind aangaat met anderen. Je werkt aan de band met je kind door te reageren op het gedrag van je kind, je kind te verzorgen, met je kind te spelen en je kind te troosten. 

Je kind kan ook met andere volwassenen een goede band opbouwen, bijvoorbeeld met opa en oma of met de pedagogisch medewerker van de opvang.

Wanneer jij en je kind in de eerste levensjaren een goede band hebben opgebouwd, wordt dat een veilige hechting genoemd. Een veilige hechting zorgt voor een veilige basis voor het kind om zich te ontwikkelen en de wereld te gaan ontdekken.

Veilige basis en veilige haven

Kinderen die de juiste aandacht en zorg krijgen, voelen dat ze de moeite waard zijn en krijgen meer zelfvertrouwen. Als ouder ben je dan de veilige basis voor je kind. Vandaaruit durft je kind de omgeving te gaan ontdekken. Daarnaast ben je voor je kind ook een veilige haven omdat je kind erop vertrouwt dat het bij pijn of angst altijd bij jou terecht kan. Kinderen die een goede band hebben met hun ouders, kunnen zich ook beter hechten aan andere mensen. Lees hieronder waar een goede band aan bijdraagt.

Het zelfvertrouwen van je kind

Je kind durft bijvoorbeeld nieuwe dingen uit te proberen, ook als het dat moeilijk vindt, bijvoorbeeld een koprol maken. Je kind durft het dan toch te proberen omdat het geleerd heeft dat het jou kan vertrouwen.

De veerkracht van je kind

Je kind kan bijvoorbeeld goed omgaan met problemen en spanningen, bijvoorbeeld als er ruzie is. Je kind leert emoties uiten en ermee om te gaan.

De gevolgen van het eigen gedrag leren kennen

Doordat jij als ouder passend reageert op je kind, leert je kind hoe anderen reageren als het bijvoorbeeld boos doet, iets liefs zegt of verdrietig is. Zo leren kinderen dat ze kunnen rekenen op troost als ze verdrietig zijn of bijsturing als ze iets stouts doen.

Het aangaan van relaties met anderen

Je kind maakt op een positieve manier contact met andere mensen, bijvoorbeeld met opa en oma, de buurvrouw of vriendjes en vriendinnetjes.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders