Hoe bouw ik een goede band op met mijn kind?

Het opbouwen van een band met je kind begint zodra je kind geboren is. Die band heet ook wel de hechting. Het is belangrijk dat je kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Je kunt van alles doen om de hechting met je kind te versterken. Werken aan de band met je kind blijft belangrijk, ook als hij of zij ouder wordt.

Voorbeelden

Een goede band opbouwen met je kind kan op verschillende manieren. De volgende voorbeelden gelden vooral voor jonge kinderen:

  • Reageer op het contact dat je kind met jou zoekt. Als je kind de armpjes naar je uitstrekt, kun je het bijvoorbeeld optillen en knuffelen. Of als je kind naar je lacht, kun je teruglachen.
  • Maak zelf contact met je kind. Dat kan al vanaf de eerste dag. Vertel wat je doet, ook als je kind nog klein is. Praat bij het aankleden, in bad doen en in bed leggen. Zeg bijvoorbeeld: 'We gaan nu lekker in bad'. Of vertel wat je ziet: 'Kijk, een rode auto en die doet broembroem!'.
  • Troost je kind als het huilt. Het is normaal dat je in het begin nog niet weet waarom je kind huilt. Door goed te kijken naar je kind leer je wat het nodig heeft. Het is belangrijk dat je je kind troost als het verdrietig is. Zo leert je kind dat het bij jou terecht kan als er iets aan de hand is.
  • Speel met je kind, bijvoorbeeld door liedjes te zingen of muziek te maken.
  • Laat zien dat je de gevoelens van je kind serieus neemt en dat je begrijpt wat je kind wil. Zeg bijvoorbeeld als je ziet dat je kind moe is en huilt, tegen je kind: 'Je voelt je niet fijn, je bent moe'. Het is belangrijk dat je je verplaatst in je kind. En dat je dit ook benoemt, ook als je kind nog klein is.

Als je kind ouder wordt

Het is normaal dat de band met je kind verandert als je kind ouder wordt. Je kind trekt steeds meer toe naar leeftijdsgenoten. Het is belangrijk om je kind de ruimte te geven voor het ontdekken van relaties met anderen. Stimuleer je kind ook om eigen keuzes te gaan maken. Vertel aan je kind dat het altijd bij je terecht kan. En geef je kind een knuffel als het daar behoefte aan heeft.

Lees meer over de ontwikkelingsfase van je kind en hoe je hieraan bijdraagt op de pagina Wat is belangrijk bij opvoeden?.

Als het niet lukt 

Het is heel vervelend als je geen sterke band voelt met je kind. Je kunt je daar schuldig over voelen. Probeer jezelf daarover geen verwijten te maken. Als ouder kun je niet alles voorkomen wat je kinderen meemaken. Ook is het moeilijk om positief op kinderen te reageren als je zelf niet lekker in je vel zit. 

Je kunt ook hulp zoeken, bijvoorbeeld bij je partner, vrienden, familie, huisarts, verloskundige, kraamverzorgende of het consultatiebureau. Blijf er niet alleen mee lopen. Je hoeft je er niet voor te schamen.

Als je het gevoel hebt dat je geen contact krijgt met je kind, kan er iets aan de hand zijn. Praat daar over met de jeugdarts op het consultatiebureau. Die kan je uitleggen wat normaal is en je zo nodig doorverwijzen voor verder onderzoek van je kind.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders