Gevolgen van depressie

Als een depressie bij kinderen of jongeren niet goed behandeld wordt, dan kan dit verschillende negatieve gevolgen hebben.

Verstoorde ontwikkelingstaken

Een depressie kan het goed uitvoeren van ontwikkelingstaken die bij een bepaalde levensfase passen in de weg staan. Zo kan een depressie op jonge leeftijd een negatieve invloed uitoefenen op schoolprestaties. Ook kan het leiden tot problemen in het omgaan met andere kinderen. Uiteindelijk kan een depressie op jonge leeftijd zelfs van invloed zijn op de latere beroepsloopbaan (Smit, Bohlmeijer & Cuijpers, 2003).

Een leven lang gedeprimeerd?

Depressie op jonge leeftijd vergroot de kans op een depressie in het latere leven. Binnen klinische populaties, dus onder kinderen en jongeren bij wie de diagnose depressie is gesteld, is deze kans over een periode van vijf jaar groter dan 70 procent. Kinderen met een depressieve stoornis lopen bovendien een kans van 20 tot 40 procent om binnen vijf jaar na het begin van hun depressie een bipolaire stoornis te ontwikkelen (Treffers & Siebelink, 2006; Verhulst & Verheij, 2000).

Gedragsproblemen en comorbiditeit

Na een depressie krijgen kinderen en jongeren vaak andere problemen, zoals onhandelbaar, crimineel of teruggetrokken gedrag, problematisch middelengebruik en een slechtere lichamelijke gezondheid. Een depressie bij adolescenten en volwassenen is bovendien een van de belangrijkste risicofactoren voor suïcidaal gedrag. Het suïciderisico bij adolescenten wordt groter naarmate er bij hen meer sprake is van een combinatie met andere stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen - borderline of de antisociale persoonlijkheidsstoornis - en chronische psychiatrische stoornissen (Smit en anderen, 2003).

Lees op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de laatste inzichten op het gebied van suïcidepreventie bij jongeren

Maatschappelijke gevolgen

Ook voor ouders en broers en zussen van depressieve kinderen en jongeren zijn er gevolgen. Omgaan met het depressieve gezinslid en dat volhouden, is zwaar voor de omgeving. De omgeving loopt daardoor ook meer kans zelf een depressie te ontwikkelen.

Depressie veroorzaakt veel ziektelast (uitgedrukt in het aantal verloren jaren in goede gezondheid). In Nederland staat depressie op de vierde plaats van aandoeningen (Gommer en anderen, 2010). De lasten voor de maatschappij zijn dus groot.

Ook de kosten zijn groot. Omdat depressie zorgt voor arbeidsverzuim wordt geschat dat dat alleen al 1,8 miljard euro per jaar kost.
Volgens een meting uit 2003 zijn de totale zorgkosten van depressie jaarlijks ruim 660 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer 20 miljoen besteed aan kinderen en jongeren tot 19 jaar, waarvan ruim 16 miljoen aan de leeftijdsgroep van 15 tot en met 19 jaar. Aan volwassenen tussen 20 en 64 jaar met een depressie wordt 457 miljoen euro besteed. In 2015 waren de kosten voor depressiezorg al geschat op 1,6 miljard euro.

  • Meijer, S.A., Smit, G., Schoemaker, C.G. & Cuijpers, P. (2006). 'Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen'. Bilthoven, RIVM.
  • Smit, E., Bohlmeijer, E., Cuijpers, P. (2003). 'Wetenschappelijke onderbouwing depressiepreventie. Epidemiologie, aangrijpingspunten, huidige praktijk, nieuwe richtingen'. Utrecht, Trimbos-instituut.
  • Treffers, Ph.D.A. & Siebelink, B.M. (2006). 'Depressie, inleiding'. Groningen, Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  • Verhulst, F.C. & Verheij, F. (2000). 'Adolescentenpsychiatrie'. Assen, van Gorcum.
  • Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (2018). Utrecht, Trimbos-instituut.
Foto Neeltje van den Bedem

Neeltje van den Bedem

senior medewerker inhoud