Onderzoek naar jongeren en het coronabeleid

Het coronabeleid heeft veel effect op jongeren. Ze zouden daar graag vaker over meepraten.

Resultaten samengevat

Meepraten

Jongeren hebben in peilingen op verschillende manieren laten blijken dat zij graag meedenken met het coronabeleid en concrete suggesties hebben. Toch laten studies over het eerste coronajaar vooral zien dat veel jongeren zich ongehoord voelden in de corona-aanpak. Er is nog weinig bekend over of dit in 2021 anders is.

In welke mate dit invloed heeft gehad op het draagvlak voor en naleven van coronamaatregelen is niet helemaal duidelijk. Wel zijn er sterke signalen dat jongeren zich minder aan de coronamaatregelen houden dan ouderen en ook minder vertrouwen in hebben de landelijke aanpak.

Perspectief voor lange termijn

Jongeren geven aan vooral behoefte te hebben aan een lange termijn perspectief. De onduidelijkheid over de toekomst en de schommelende coronaregels lijken voor een groter wantrouwen richting de overheid te zorgen. Ook geven jongeren aan niet alleen maar te willen horen wat niet kan en mag, maar ook wat er wél mogelijk is.

Overzicht onderzoeken

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

1 juni 2021 - Radboud Universiteit Nijmegen
Communication and COVID-19 Physical Distancing Behavior Among Dutch Youth

19 april 2021 - Universiteit Leiden
#CovidUnder19. Hoe ervaren kinderen en jongeren in Nederland de coronacrisis en wat zouden zij adviseren aan beleidsmakers? Een onderzoek vanuit kinderrechtenperspectief

Peiling periodiek

24 februari 2022 - RIVM en GGD GHOR
Onderzoek gedragsregels en welbevinden

1 februari 2022 - CJP en LAKS
Cultuur rapportage

18 januari 2021 - ISO en Studenten Onderzoeken Samen
Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

Peiling eenmalig

20 juli 2021 - VGN
VGN Jongeren met een beperking na corona

2 juli 2021 - RIVM Corona Gedragsunit
Vaccinatiebereidheid bij jongeren

15 maart 2021 - InHolland
Het studentenleven in coronatijd

3 maart 2021 - SCP
Een jaar met corona

20 november 2020 - De Kinderombudsman
De coronacrisis brengt de kloof in levensgeluk tussen Nederlandse kinderen scherp in beeld

5 november 2020 - JongPIT
Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening

1 november 2020 - NOS Jeugdjournaal
De meeste kinderen maken zich zorgen over corona

17 augustus 2020 - VICE Nederland
Dit is hoe jullie nu tegen het studentenleven aankijken

25 juni 2020 - RIVM en UvA
Impact van corona op jongeren

6 juni 2020 - EenVandaag
Jonge mensen en de coronacrisis

3 juni 2020 - Save the Children
En wij dan… de mening van 1.500 mbo-jongeren in coronatijd

15 april 2020 - UvA
Bergerzin en leeftijd belangrijk voor steun coronamaatregelen

Literatuuronderzoek

30 oktober 2020 - SCP
Coronakompas

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.

Alle pagina's over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.