Onderzoek naar jongeren en het coronabeleid

Het coronabeleid had veel effect op jongeren. Zij hadden graag meer willen meepraten over de beleidskeuzes.

Resultaten samengevat

Meepraten

Jongeren hebben in peilingen op verschillende manieren laten blijken dat zij graag hadden willen meedenken met het coronabeleid en dat zij concrete suggesties hadden. Toch laten studies vooral zien dat veel jongeren zich ongehoord voelden in de corona-aanpak gedurende de gehele pandemie.

In welke mate dit invloed heeft gehad op het draagvlak voor en naleven van coronamaatregelen is niet helemaal duidelijk. Over het algemeen leken de meeste jongeren gemotiveerd om de maatregelen na te leven. Wel zijn er sterke signalen dat jongeren zich minder aan de coronamaatregelen hielden dan ouderen en ook minder vertrouwen hadden in de landelijke aanpak.

Perspectief voor lange termijn

Jongeren gaven aan vooral behoefte te hebben aan een langetermijnperspectief. De onduidelijkheid over de toekomst en de wisselende coronaregels lijken voor een groter wantrouwen richting de overheid te zorgen. Ook geven jongeren aan niet alleen maar te willen horen wat niet kan en mag, maar ook wat er wél mogelijk is. Er was behoefte aan een betrouwbaar platform met duidelijke informatie over welke mogelijkheden jongeren nog wel hadden tijdens de lockdowns. Ook was er behoefte aan betrouwbare informatie over vaccins en het toekomstperspectief.

Samen met het studenteninitiatief Lieve Mark keek het Nederlands Jeugdinstituut naar de impact van de coronacrisis en het vertrouwen van hbo- en wo-studenten in de politiek.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.