Onderzoek naar corona en sociaal contact en vrije tijd

De dagelijkse sociale contacten en sociale activiteiten zijn duidelijk negatief beïnvloed. De ervaren verbondenheid met anderen werd door zowel kinderen als ouders gemist.

Resultaten samengevat

Sociaal contact werd gemist

Bijna alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar geven aan dat de coronamaatregelen hun dagelijks leven negatief hebben beïnvloed. Ze misten gedurende de hele crisis het contact met vrienden en school, net als het sporten, feestjes en familiebezoeken. Ze kregen minder steun van hun vrienden, gaven zelf minder steun, hadden meer conflicten en voelden zich minder met hen verbonden.

Naarmate de maatregelen verminderden, nam de ervaren kwaliteit van de relaties met leeftijdsgenoten weer toe. Waarschijnlijk omdat ze elkaar weer vaker in het echt konden zien.

Vrijetijdsbesteding veranderde tijdens de pandemie

Kinderen en jongeren besteedden hun vrije tijd tijdens de lockdown duidelijk anders dan voor de lockdown. Een logisch gevolg van de ingestelde coronamaatregelen, zoals het sluiten van sport- en uitgaansgelegenheden. Kinderen en jongeren hadden meer vrije tijd, verveelden zich vaker, hadden minder beweging, sportten minder en maakten meer gebruik van computerspellen en sociale media.

Na de crisis

Er zijn signalen dat er na de crisis meer ondersteuningsvragen zijn rondom de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

In de publicatie Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis bundelde het NJi de resultaten van veel studies, peilingen, enquêtes en analyses uit de periode maart 2020 - april 2022. Daarin worden deze signalen geduid door te beschrijven dat kinderen en jongeren zich tijdens de pandemie gewoon hebben ontwikkeld, maar ook veel leerervaringen hebben moeten missen.

Het wegvallen van deze leerervaringen – op school, met sporten, met uitgaan, spelen met andere kinderen – kan betekenen dat kinderen en jongeren die juist in de periode na de pandemie extra nodig blijven hebben.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.