Onderzoek naar corona en sociaal contact en vrije tijd

De dagelijkse sociale contacten en sociale activiteiten zijn duidelijk negatief beïnvloed.

Resultaten samengevat

Minder sociale contacten

Bijna alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar geven aan dat de coronamaatregelen hun dagelijks leven negatief hebben beïnvloed. Vooral als het gaat om hun sociale leven. De tevredenheid over de interactie met studie- en leeftijdsgenoten nam sterk af tijdens de invoering van de coronamaatregelen. Kinderen en jongeren misten het contact met vrienden en school, net als het sporten, feestjes en familiebezoeken. Er zijn signalen dat meer kinderen en jongeren zich door alle beperkingen eenzamer voelden. Cijfers variëren van 23 tot 69 procent.

Meer verveling

Door de invoering van de coronamaatregelen ontstond er meer vrijgekomen tijd. Bij een groot deel van de kinderen en jongeren sloeg de verveling toe. Kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden blijken minder positieve gevolgen te hebben ondervonden van de vrijgekomen tijd. Door het wegvallen van bezoek en gebruikelijke dagbesteding vielen ook voor hen veel sociale contacten weg.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk artikel of preprint

9 mei 2022 - Erasmus Universiteit Rotterdam
Daily Prosocial Actions During the COVID-19 Pandemic Contribute to Giving Behavior in Adolescence and Young Adulthood

26 augustus 2021 - Universiteit Utrecht
Friend Support and Internalizing Symptoms in Early Adolescence During COVID-19

11 oktober 2020 - Vrije Universiteit
College students' motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders

7 oktober 2020 - Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden
A daily diary study on adolescents' mood, empathy, and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic

19 september 2020 - Universiteit Tilburg
Growing up in times of COVID-19. When a window of opportunity is temporarily closed

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

28 maart 2022 - Rutgers
Anderhalve meter: ook in de slaapkamer?

11 november 2021 - RVIM, Trimbos instituut en GGD GHOR
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

12 oktober 2021 – Inspectie van het onderwijs
Onderzoeken naar de effecten van de coronacrisis op het onderwijs

19 april 2021 - Universiteit Leiden
#CovidUnder19. Hoe ervaren kinderen en jongeren in Nederland de coronacrisis en wat zouden zij adviseren aan beleidsmakers? Een onderzoek vanuit kinderrechtenperspectief

Analyse registratiedata

23 september 2021 - De Kindertelefoon
Piek in gesprekken over pesten na lockdown bij de Kindertelefoon

16 juli 2020 - De Kindertelefoon
Handout Eenzaamheid

Periodieke peiling

9 november 2022 - CBS
CBS Jeugdmonitor 2022

29 september 2022 - CBS
Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021

23 september 2022 - RIVM en GGD GHOR
Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden

14 september 2022 - Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut en SCP
HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

24 mei 2022 - GGD GHOR
Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

23 maart 2022 - RIVM en GGD GHOR
Onderzoek gedragsregels en welbevinden

18 maart 2022 - CBS
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

1 februari 2022 - CJP en LAKS
Cultuur rapportage

30 oktober 2021 - Rutgers en SOA Aids NL
Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tijdens de coronacrisis

18 januari 2021 - ISO en Studenten Onderzoeken Samen
Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

18 oktober 2020 - Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder

21 april 2020 - Mee NL
Kwetsbare jongeren in coronatijd

Eenmalige peiling

9 juni 2022 - RIVM
Ervaren vrijheid in een periode van versoepelingen

14 december 2021 - CBS
Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis

15 oktober 2021 - Erasmus Universiteit
Aandacht voor het welzijn van jonge mensen

17 juni 2020 - JeugdWelzijnsBeraad
Ervaringen jongeren in de jeugdhulp

11 mei 2020 - Mulier Instituut
Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona

4 mei 2020 - Landelijk Ouderpanel
Opvoeden en onderwijs in coronatijd

Literatuuronderzoek

26 september 2020 - Dokters voor kinderen
Gevolgen op de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen

7 juli 2020 - SCP
Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid

29 juni 2020 - JOGG en iResearch
Impact coronamaatregelen op kinderen en jongeren

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.