Onderzoek naar corona en onderwijs

De gevolgen van de lockdowns op leerlingen waren overwegend ongunstig, maar er waren ook positieve effecten.

Resultaten samengevat

Slechte motivatie en stress

Het online onderwijs kwam rap van de grond, maar was niet altijd van goede kwaliteit. Het vroeg veel concentratie en discipline om het onderwijs te volgen, wat niet iedereen lukte. Het gebrek aan contact met zowel docenten als andere leerlingen kwam de schoolmotivatie niet ten goede.

Voor sommige leerlingen, zoals leerlingen die op school een hoge mentale druk ervaren en leerlingen met een fysieke beperking, heeft het thuisonderwijs ook positieve gevolgen gehad. Een aantal van de leerlingen pleit voor gedeeltelijke handhaving van het online onderwijs na de coronacrisis.

Verminderde schoolprestaties

De schoolresultaten hebben er ook onder geleden, vooral bij leerlingen, studenten en gezinnen die al kwetsbaar waren. Tijdens de eerste periode van de coronacrisis werden er verschillende cognitieve achterstanden gerapporteerd. Aan het einde van de coronacrisis leek een groot deel van deze vertraging te zijn ingelopen.

Mede door de inzet van scholen op het inhalen van de achterstanden en door aangepaste richtlijnen, zijn er tijdens de coronaperiode minder leerlingen blijven zitten en meer leerlingen geslaagd in vergelijking met voor de coronacrisis. Wel is het aantal voortijdig schoolverlaters in het eerste jaar na de coronacrisis flink gestegen. Terwijl dit tijdens de coronaperiode lager lag dan voorheen.

Het gebrek aan fysiek onderwijs heeft niet alleen impact gehad op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar juist ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met name in het voortgezet onderwijs zijn er signalen dat leerlingen achterstanden opliepen op het gebied van concentratievermogen en sociale vaardigheden. Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe de situatie na de coronaperiode is op deze thema's.

Stimulans digitalisering

Positief is dat het thuisonderwijs de digitalisering van het onderwijs, de zelfstandigheid van leerlingen en de betrokkenheid van ouders heeft gestimuleerd. Leerlingen en studenten die thuis minder goede faciliteiten of weinig ondersteuning ontvangen van hun ouders profiteren minder van de digitalisering.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.