Onderzoek naar corona en gezinnen en opvoeding

De coronacrisis had wisselende invloed op de sfeer thuis, hoe ouders de opvoeding ervoeren en de veiligheid in gezinnen.

Resultaten samengevat

Sfeer thuis

Ouders en kinderen brachten tijdens de lockdowns vaak meer tijd met elkaar door dan voor de coronacrisis. Vooral tijdens de eerste en tweede lockdown liepen daarvan de effecten uiteen. Soms leidde het tot een meer gespannen sfeer in huis. Anderzijds laat onderzoek zien dat gezinnen ook meer geneigd waren om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Bovendien was er meer tijd om samen leuke dingen te doen en raakte een deel van de ouders meer betrokken bij schoolwerk. Daar waar de gezinsomstandigheden al sterk waren, ervaarden kinderen en ouders sneller een positief effect op de sfeer in huis. Bij kwetsbare gezinsomstandigheden had de coronacrisis juist vaker een negatief effect.

Opvoeding

Ouders geven ook aan dat ze moeite hadden met de combinatie van thuiswerken, de kinderen opvangen en het geven van ondersteuning bij afstandsonderwijs. Er zijn signalen dat ze de opvoeding zwaarder vonden dan voor corona. Voornamelijk door de werk-privé balans. Stress onder ouders met jonge kinderen nam significant toe tijdens de coronaperiode. Daarnaast misten gezinnen het contact en de steun van hun sociale netwerken, met name van grootouders, bij coronamaatregelen die sociale contacten beperkten. Deze steun van de omgeving helpt ouders normaal gesproken juist in de opvoeding.

Veiligheid

Met betrekking tot de veiligheid binnen het gezin wisselt het beeld. De ene studie wijst op een flinke toename tijdens de lockdowns van signalen over onveilige situaties, de andere ziet in eerste instantie geen verschil met de periode voor de coronacrisis. Over het algemeen lijkt het erop dat officiële meldingen niet zijn gestegen, maar dat er bij gezinnen in kwetsbare situaties wel meer sprake was van problemen bij het opvoeden. Zoals in gezinnen waar verslaving speelt.

De meeste vermoedens van kindermishandeling die tijdens de eerste lockdown zijn geuit, lijken al voor de lockdown te hebben bestaan. Deze gevallen zijn tijdens de eerste en tweede lockdown waarschijnlijk wel verergerd.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.