Cijfers over voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool.

Voorschoolse educatie (ve) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand. Een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf, verzorgt voorschoolse educatie. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal voorschoolse plaatsen 74.890 77.797 80.126        
Aantal peuters volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie (1) 44.960 41.006 53.600   54.700   57.900
Percentage bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie 83 83 86   86,4   89

(1) De cijfers geven een indicatie van het aantal doelgroepkinderen. Van alle gemeenten die middelen krijgen voor onderwijsachterstandenbeleid heeft circa 85 procent het aantal doelgroepkinderen en kindplaatsen in hun gemeente in beeld.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 28 april 2022.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud