Cijfers over beweging

Aantal kinderen en jongeren die voldoende bewegen

Bijna 61 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldeed in 2020 aan de beweegrichtlijn. Dat betekent dat ze dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteiten verrichten, zoals fietsen en lopen, en minstens drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten. Ondanks de beperkende coronamaatregelen voldeden in 2020 meer kinderen van 4 tot 12 jaar aan de beweegrichtlijn dan in 2019. In 2019 voldeed 56 procent eraan.

Voor 12- tot 16-jarigen geldt dit niet. Zij zijn in 2020 minder gaan bewegen dan in 2019. In 2019 voldeed 43 procent aan de beweegrichtlijn. In 2020 daalde dat naar 40,7 procent.

Ook jongeren van 16 tot 20 jaar zijn in 2020 meer gaan bewegen, ondanks de coronamaatregelen. In 2020 voldeed 53,5 procent aan de beweegrichtlijn. In 2019 was dat 47 procent.

Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken, 2021).

Onderzoek onder scholieren

In het HBSC-onderzoek in 2017 zijn scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs bevraagd over hun beweeggedrag. Basisschoolleerlingen zeiden gemiddeld 4,5 dagen in de week minimaal één uur per dag te bewegen. Leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs zeiden dit gemiddeld 4,2 dagen per week te doen. Hiermee bleven ze onder de toen geldende Nederlandse Norm Gezond Bewegen van dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit.

91,5 procent van de basisschoolleerlingen en 78,5 procent van de middelbare scholieren zegt in 2017 minstens twee keer per week te sporten of buiten te spelen. In het voortgezet onderwijs sporten en bewegen jongens meer dan meisjes. De groep leerlingen die minstens twee keer per week intensief sport of beweegt wordt kleiner met de leeftijd. Op 12-jarige leeftijd sport 85,9 procent van de scholieren minstens twee keer per week. Op 16-jarige leeftijd gaat het nog om 72,5 procent (HBSC, 2017).

Definitie

Onder bewegen valt niet alleen sport, maar ook dagelijkse beweging in de vorm van fietsen, lopen en buiten spelen.

Er bestaat een richtlijn voor de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging voor een gezond leven. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar adviseert de richtlijn dagelijks tenminste een uur 'matig intensieve lichamelijke activiteit' en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.

Meer informatie

Overgewicht

Meer informatie over gebruikte onderzoeken:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud