Gedragsproblemen

Cijfers

In Nederland wordt er geen systematisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van stoornissen bij kinderen en jongeren. Hierdoor zijn er geen recente cijfers beschikbaar over de prevalentie van gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er zijn wel schattingen van het percentage met een gedragsstoornis, onder meer op basis van wat bekend is uit andere landen. Men schat dat 3% van alle kinderen en jongeren een oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) heeft en 2% een gedragsstoornis (CD). Naar verwachting is er een hoger percentage met gedragsproblemen.

Het vierjaarlijkse HBSC-onderzoek onder 11- tot 17-jarigen biedt wel enige informatie, maar dan op basis van zelfrapportage. Naar eigen zeggen heeft 12,6% van de kinderen in groep 8 van het basisonderwijs gedragsproblemen en 14% van de jongeren in het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn er significante verschillen tussen jongens en meisjes: jongens zeggen veel vaker dat ze een gedragsprobleem hebben dan meisjes, in beide soorten onderwijs.

Bronnen

Stevens, G. e.a. (2018), Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland 2017, Utrecht: Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht.

Vragen?

Marie-Christine van der Veldt is contactpersoon.

Foto Marie-Christine van der Veldt

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies