• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Cijfers voortijdig schoolverlaten

Kerncijfers

In het schooljaar 2015-2016 waren er 22.948 nieuwe voortijdig schoolverlaters, 1,7 procent van alle leerlingen. Dat zijn er ruim 1.400 minder dan het schooljaar daarvoor. In de laatste tien jaar is het percentage schoolverlaters aanzienlijk gedaald van 4,1 procent in 2005-2006 naar 1,7 procent in 2015/2016.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is met 4,6 procent op mbo-scholen het hoogst. Ook daar was in 2015-2016 opnieuw sprake van een daling. In 2014-2015 verliet 5 procent van de mbo-leerlingen het onderwijs zonder ene startkwalificatie (CBS, 2017).

Het ministerie van OCW heeft een speciale website over voortijdig schoolverlaters: www.aanvalopschooluitval.nl. De cijfers die daar te vinden zijn, kunnen afwijken van de cijfers in dit dossier vanwege verschillende meetmomenten.

Laatst bewerkt: 23 februari 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • CBS (2012). Jaarboek Onderwijs in cijfers 2012.
 • CBS (2011). Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011.
 • CBS (2010). Jaarboek Onderwijs 2010.
 • Ministerie van OCW (2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaters
 • Ministerie van OCW (2016). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 15 februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar 2013-2014. Voorlopige cijfers, Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: Ministerie van OCW.

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er meer voortijdig schoolverlaters (2015/2016 4,6 procent) dan in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) (0,4 procent). Het percentage leerlingen dat voortijdig het voortgezet onderwijs verlaat is de afgelopen tien jaar in alle typen onderwijs aanzienlijk gedaald. Binnen het mbo is uitval met ruim 5 procent van de leerlingen het grootst. De grootste daling is echter ook bij het mbo te zien van 9 procent in 2006/2007 naar 4,6 procent in 2015/2016. In het voortgezet onderwijs is het voortijdig schoolverlaten de laatste jaren teruggegaan van 1,8 procent naar 0,4 procent in 2015-2016 (CBS, 2017).

Laatst bewerkt: 23 februari 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • Ministerie van Onderwijs (2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van OCW (2016). Nieuwe schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar2013-2014. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW

 

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.