Aantal voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2018-2019 waren er 26.894 nieuwe voortijdig schoolverlaters, 2 procent van alle leerlingen (tot 23 jaar). Sinds 2016 is er na een lange tijd van daling weer een stijging van het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie van school gaat. In 2016-2017 ging het om 23.744 jongeren (1,75 procent van alle leerlingen). Het percentage voortijdig schoolverlaters is in 2018-2019 ondanks de stijging van de laatste paar jaar nog steeds lager dan zo'n tien jaar geleden. Sinds 2010 is het percentage voortijdig schoolverlaters gedaald van 2,97 procent in 2010 naar 2 procent in 2018-2019 (Onderwijs in cijfers, 2020).

Laatst bewerkt: 9 maart 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs & Minsitierie van OCW (2020). Onderwijs in cijfers.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019). Brief van de minister aan de Tweede kamer gedateerd 22 februari 2018 betreffende voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaters.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2016). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 15 februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar 2013-2014. Voorlopige cijfers, Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: Ministerie van OCW.

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er meer voortijdig schoolverlaters (5,35 procent in 2018-2019) dan in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) (0,49 procent). In het voortgezet onderwijs is er ten opzichte van 2017-2018 sprake van een zeer lichte daling (0,50 procent naar 0,49 procent) van het aantal voortijdig schoolverlaters. Daarentegen is het percentage in het middelbaar beroepsonderwijs iets gestegen (van 5,1 procent naar 5,35 procent). Het percentage voortijdig schoolverlaters is, ondanks de lichte stijging van de laatste paar jaar, de afgelopen tien jaar in alle typen onderwijs aanzienlijk gedaald. In 2016-2017 is voor het eerst weer sprake van een lichte stijging (Ministerie van OCW, 2020).

Laatst bewerkt: 9 maart 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020). Brief van de minister aan de Tweede Kamer van 4 maart 2020 betreffende aanpak voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019). Brief van de minister aan de Tweede Kamer van 22 februari 2019 betreffende blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van Onderwijs (2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaten.
 • Ministerie van OCW (2016). Nieuwe schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar2013-2014. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW.
 • Ministerie van OCW (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: ministerie van OCW
Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies