Samenwerken voor de toekomst van mbo-studenten

Mbo-studenten verdienen alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Soms hebben ze daarbij extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen het mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. De NJi-publicatie 'Mbo-student centraal' biedt daarbij inspiratie en richting. Ook bieden het ministerie van OCW en het NJi mbo-scholen en gemeenten ondersteuning bij het gesprek over die samenwerking in de regio.

Naar de publicatie

Laatste nieuws

Meer nieuws