Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen?

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) hebben een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Het inzetten van interventies kan dit risico verkleinen.

Interventies

De toegenomen bewustwording van de behoeften van KOPP-gezinnen heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende interventies voor deze doelgroep.

Er zijn grofweg drie soorten interventies:

 • Interventies gericht op de ouder(s) en de ouder-kindrelatie.
  Hulp gericht aan ouders kan de behandeling van de ziekte van de ouder omvatten of gericht zijn op het ondersteunen in de opvoeding.
   
 • Interventies gericht op het gezin.
  Gezinsinterventies richten zich in het algemeen op het informeren en ondersteunen van het kind, het verbeteren van de ouder-kindinteractie en het stimuleren van een ondersteuningsnetwerk.
   
 • Interventies gericht op de het kind zelf.
  Interventies gericht op de het kind zijn veelal bedoeld om KOPP-kinderen te ondersteunen en hen te informeren om zo hun competenties te versterken en hun belasting te verminderen.

Wat werkt?

Er zijn geen duidelijke uitspraken te doen over werkzame elementen omdat het onderzoek naar KOPP-interventies nog van beperkte kwaliteit is.

Er is wel veel bekend over de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van problemen bij KOPP-kinderen. Op basis daarvan is een breed gedragen standpunt in de literatuur dat de hulp aan KOPP-kinderen integraal moet zijn. Hulp moet dus niet alleen gericht zijn op de ouder, maar tevens op de ouder-kindrelatie en op bredere omgevingsfactoren.

Concreet komt dat neer op drie componenten:

 • Een gespecialiseerde en succesvolle behandeling van de stoornis van de ouder door een professional.
 • Psycho-educatieve maatregelen.
 • Speciale ondersteuning aangepast aan de situatie van elk gezin, zoals oudertraining in opvoedvaardigheden, zelfhulpgroepen voor KOPP-kinderen of het versterken van het sociale netwerk van het gezin.

Meer informatie

Lees meer in: Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen?