Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingen

De jeugdgezondheidszorg (jgz) probeert gevluchte kinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben. Ze screent of de kinderen problemen hebben op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied. Ze geeft voorlichting en voorkomt door vroegtijdig lichte ondersteuning te bieden dat zwaardere zorg nodig is.

Ondersteuning

Professionals in de jgz beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en kunnen direct de juiste zorg of hulp erbij halen. Om eventuele risico's vroegtijdig te signaleren werken ze hierbij onder andere samen met onderwijs, voorschoolse voorzieningen, wijkteams, huisartsen en jeugdhulp. Wanneer dat nodig is verwijzen zij door naar bijvoorbeeld de huisarts of jeugdhulp.

Ook verzorgt de jgz vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. De jgz voert screenings uit bij pasgeborenen zoals de hielprik en een gehoorscreening. Ze volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van vluchtelingenkinderen tot 18 jaar. Inmiddels is zorg in de periode van zwangerschap ook mogelijk.

Lees meer over ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen: JGZ en Oekraïense gezinnen (Jeugdartsen Nederland)

Gehoortest en hielprik 

Aan pasgeborenen die in Nederland verblijven, wordt tot de leeftijd van 3 maanden de gehoorscreening aangeboden. Tot de leeftijd van 6 maanden biedt de gemeente via de jgz de hielprik aan. Dat geldt ook voor pasgeborenen uit Oekraïne die ons land binnenkomen of hier worden geboren en hier voor korte of langere tijd verblijven.

Vaccinaties

In Nederland worden vaccinaties aangeboden volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinaties beschermen tegen twaalf ernstige infectieziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In het vaccinatieschema lees je wanneer de vaccinaties worden aangeboden. 

Geen foto van de persoon aanwezig

Maryama Ismail

medewerker inhoud