School en wijk in de praktijk: Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam

In deze brochure beschrijven we de Amsterdamse aanpak om praktijkonderwijs en jeugdhulp goed op elkaar te laten aansluiten.

In de brochure School en wijk in de praktijk: Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam, bekijken we deze aanpak vanuit vier perspectieven: onderwijs, jeugdhulp, gemeente en ouders. We schetsen de situatie in de praktijk van vandaag, benoemen succesfactoren en beschrijven elementen waaraan nog hard wordt gewerkt. Als voorbeeld belichten we de dagelijkse praktijk op één specifieke school: praktijkcollege Het Plein in Amsterdam Nieuw-West.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud