Meer aandacht voor lhbtqia+-jongeren in gemeentelijk beleid

Het is belangrijk dat jongeren veilig opgroeien en meedoen in de maatschappij. Thuis, op school en in hun vrije tijd. Dit draagt bij aan de positieve ontwikkeling van hun seksualiteit en genderidentiteit. Gemeenten kunnen hier op verschillende manieren aan bijdragen. Op deze pagina lees je wat een gemeente kan doen om lhbtqia+-jongeren te ondersteunen op het gebied van seksualiteit en gender.

Waarom is meer aandacht voor lhbtqia+-jongeren belangrijk?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Lhbtqia+-kinderen en -jongeren worden niet altijd geaccepteerd en hebben vaker last van psychische klachten, depressiviteit en eenzaamheid. Daarom is er meer aandacht nodig voor deze jongeren in beleid. Dit draagt bij aan de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit, gaat schijnveiligheid tegen en draagt bij aan een veilige omgeving voor alle jongeren.

Wat kunnen gemeenten doen voor lhbtqia+-jongeren?

Movisie bracht in 2022 een vernieuwde Regenbooggids voor gemeenten uit. Deze gids laat zien waarom een lhbtqia+-beleid nodig is en legt door middel van een stappenplan uit hoe zo'n beleid ontwikkeld kan worden. Ook geeft de gids adviezen over hoe het beleid kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van samenwerking met lokale uitvoerders of participatie met lhbtqia+-personen. In de Regenbooggids voor gemeenten staan adviezen over hoe gemeenten kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor lhbtqia+-jongeren. Meer weten over hoe je lhbtqia+-jongeren kunt ondersteunen als beleidsmaker? Luister de podcastaflevering van Movisie 'Regenboogsteden: de jongeren van de lhbti+ gemeenschap'.

5 tips uit de Regenbooggids

  1. Help jongeren in hun onderlinge ontmoeting. Dit hoeft niet veel geld te kosten en kunnen jongeren zelf organiseren. Bijvoorbeeld via sociale media.
  2. Help professionals in het jongerenwerk, op school en in de hulpverlening aan informatie en trainingen zodat ze problemen bij lhbtqia+-jongeren beter herkennen.
  3. Ga op zoek naar de kennis en expertise van alle samenwerkingspartners op het gebied van seksuele en genderdiversiteit door het gesprek te voeren met jeugdhulp, jongerenwerk, buurtwerk, onderwijs en sport. Zo kun je samen kijken hoe je elkaar kunt ondersteunen.
  4. Organiseer samen met lhbtqia+-jongeren, lhbtqia+-organisaties of andere gemeenten activiteiten en breng ze onder de aandacht.
  5. Monitor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van lhbtqia+-jongeren in jouw gemeente. Ga daarvoor bijvoorbeeld in gesprek met de lokale GGD.

Waar moeten gemeenten op letten bij het maken van lhbtqia+-beleid?

Een veilige omgeving voor lhbtqia+-kinderen en jongeren vraagt om meer aandacht in het beleid van gemeenten. Hierbij moeten gemeenten samenwerken met de voorzieningen in alle leefdomeinen: thuis, op school, in de vrije tijd en online.

Meer informatie over waar je aan moet denken bij beleid vind je op onze pagina Samenwerken aan preventief jeugdbeleid. Meer informatie over hoe je er als gemeente voor kunt zorgen dat het beleid impact maakt lees je op onze pagina Hoe wordt mijn aanpak van het jeugdveld impactvol?

Wil je meer weten over hoe je transgender inclusief beleid vormgeeft? Bekijk dan de Gids voor een transgendervriendelijke werkvloer van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. Ook biedt het rapport Sociale behoeften van transgender en non-binaire jongeren nieuwe inzichten hoe je als gemeente kunt inspelen op die behoeften.  

Hoe zit het met de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten?

Gemeenten hebben een aantal verplichtingen die uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet komen. Zo is de gemeente verplicht kinderen en jongeren te beschermen tegen discriminatie. De Jeugdwet valt onder het sociale domein van gemeenten en regelt hulp bij opgroeien en opvoeden. Lhbtqia+-jongeren worden niet apart benoemd in deze wet, maar kunnen wel onder deze wet vallen als zij te maken krijgen met gezinsproblematiek, depressie, gedragsproblemen of wanneer ze moeite hebben met hun genderidentiteit of coming-out.

Manon Donker

Manon Donker

inhoudelijk medewerker