Opgroeien na een scheiding

Scheiden is een moeilijke beslissing die vaak genomen wordt na een periode van spanningen en emoties. Een scheiding maakt veel indruk. Vaak hebben de kinderen voorafgaande aan de scheiding al gemerkt dat het niet goed gaat tussen hun ouders. Soms logeert een van de ouders al tijdelijk elders, of zijn er al veranderingen in de dagelijkse structuur. Toch komt de definitieve beslissing vaak onverwachts.

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar en kunnen verschillend reageren wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om samen met de kinderen afspraken te maken over het gezinsleven ná de scheiding. Uiteraard is het belangrijk om deze afspraken passend te laten zijn bij de leeftijd van de kinderen. Ouders willen dat hun kind zo min mogelijk last krijgt van de scheiding.

De scheidingsboodschap

Het is belangrijk om samen het besluit van de scheiding aan de kinderen te vertellen. Kies een moment en een plek waar uw kinderen zich op hun gemak voelen. Vertel het samen aan de kinderen. Ze hebben steun aan elkaar en kunnen elkaar ook troosten. Vertel het nieuws aan alle kinderen op het zelfde tijdstip, om misverstanden te voorkomen. Vertel dat u uit elkaar gaat en dit ook samen heeft besloten.

Duidelijke taal

Vertel in duidelijke taal waarom u uit elkaar gaat en dat de scheiding niet hun schuld is. Betrek de kinderen niet in de scheiding en in het conflict. Vertel niet uw kant van het verhaal waarom u gaat scheiden. Doe dit ook niet na het gezamenlijke gesprek met de kinderen. Geef aan dat jullie altijd hun ouders blijven en allebei veel van hen houden en dit ook altijd blijven doen. 

Houd gezinsgewoontes in stand

Het is heel normaal als de kinderen boos en verdrietig zijn. Toon daar begrip voor. Blijf zelf, hoe moeilijk ook, rustig en steun uw kinderen op emotionele momenten. Alle kinderen hebben het moeilijk met het uit elkaar gaan van hun ouders. Houd gezinsgewoontes zoveel mogelijk in stand, zoals vaste rituelen slapen of eten, dit geeft zekerheid en veiligheid voor de kinderen.

Veranderingen

Wanneer ouders scheiden maken kinderen per definitie een periode van veel veranderingen mee. Allereerst brengt een scheiding veel directe en praktische gevolgen met zich mee. Het gezin valt uit elkaar. Vaak gaat dit gepaard met behoorlijk wat emoties, zowel bij ouders als bij kinderen zelf. Kinderen kunnen bijvoorbeeld erg verdrietig zijn, of boos op een of beide ouders.

Verhuizing

Daarnaast is er vaak sprake van een verhuizing van een of beide ouders, en daarmee vinden veranderingen plaats in de leefomgeving en soms ook met betrekking tot school, hobby's en vrienden. De ene ouder gaat ergens anders wonen of het kind krijgt zelf een nieuwe woonplek samen met de andere ouder en eventuele broertjes en zusjes. Het uitgavenpatroon van het gezin verandert omdat er opeens twee woonplekken bekostigd moeten worden.

Onrust

Vaak krijgen ouders na een tijdje weer een nieuwe partner. Als deze ook kinderen heeft, zijn er ineens stiefbroers of -zussen. Hoewel een scheiding het einde kan betekenen van conflicten tussen partners en in die zin een opluchting kan zijn, brengt die voor opgroeiende kinderen altijd een zekere onrust mee.