KOESA-j

Lotgenotenprogramma voor jongeren van 12 -18 jaar, open groepen binnen de gemeente Almere. KOESA kent een intensief parallelprogramma voor ouders. Jongeren gaan door middel van spel en creatieve werkvormen aan de slag met alle gevoelens en gebeurtenissen die verband houden met de scheiding. Elk programma wordt op maat gemaakt voor de betreffende groep. Het programma wordt samengesteld en begeleid door twee ervaren rouw- en verliescoaches. Deelnemers doorlopen op hun eigen tempo en op hun eigen wijze het programma en kunnen herkenning en steun vinden bij andere jongeren.

Leeftijd: 12 - 18 jaar

Bijeenkomsten: Kennismaking, 6 bijeenkomsten voor jongeren, twee ouderbijeenkomsten en oudereindgesprekken.

Setting: jeugdhulp, school

Doel

Doel is het voorkomen of beperken van sociaal-emotionele- en gedragsproblemen bij jongeren van 12 -18 jaar rondom (echt)scheiding. Daarnaast is het doel om ouders te informeren en empoweren ten aanzien van het collega-ouderschap.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met de duur van zes weken.
 • Kind: kennismaking, zes bijeenkomsten van 1,5 uur.
 • Ouders: twee bijeenkomsten van 2 uur en individueel eindgesprek.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Problemen
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders

Theoretische onderbouwing

KOESA is gebaseerd op het programma Gedeeld Verdriet. Uitgangspunt vormen de rouwtaken van Worden.

Er heeft procesevaluatie van het programma en veranderingsonderzoek plaatsgevonden. Volgens het onderzoek heeft het programma effect.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo en academisch. Coaches hebben de basistraining voor Gezin- en verliescoaches succesvol afgerond en hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen kinderen.

Niet geschikt als

 • er sprake is van onbehandelde stoornissen
 • niet beide gezaghebbende ouders akkoord zijn met deelname

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: