KIES-Omgangsbegeleiding

Begeleiding voor kinderen en ouders na de scheidingsmelding, bespreken van de omgangsregeling en opstellen van een ouderschapsplan. De kinderen ontdekken welke vragen, zorgen en eerste emoties spelen en leren hun wensen en mogelijkheden over de te regelen omgang te uiten. Kinderen krijgen hiermee een stem in het opstellen van omgangsregeling en ouderschapsplan en kunnen de emoties delen in een lotgenotengroep. Ouders worden vooraf aan het opstellen van een ouderschapsplan geïnformeerd en geadviseerd, rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften van hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar of advocaat legt de gemaakte afspraken over de kinderen vast in het ouderschapsplan.

KIES-Omgangsbegeleiding kan ook bij verzoeken tot wijzigingen in de omgangsregeling worden ingezet. Alleen wanneer een rechter daar opdracht toe geeft, zal de KIES-Coach of KIES-Omgangsbegeleider een advies aan de rechter geven.

Leeftijd: 4 - 18 jaar

Bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten voor kinderen

Setting: bemiddelingspraktijk

Doel

Kinderen een stem geven in het tot stand komen van de omgangsregeling. En de kinderen een veilige plek bieden waar zij de emoties rondom de scheidingsmelding en het doormaken van de eerste fase na de scheiding met lotgenoten kunnen delen. Ouders deskundige tips en adviezen geven in het ouderschapsplan en de eerste fase na de scheiding, toegespitst op de mogelijkheden en behoeften van hun kinderen.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een duur van 4 weken.
 • Kind: vier bijeenkomsten van 1 uur.
 • Soms door middel van gesprekken met het kind.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Juridische kanten van de scheiding, waaronder ouderschapsplan
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

Het gedachtengoed van KIES is gebaseerd op:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes (echt)scheidingsgerelateerde extra taken voor kinderen in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en zijn of haar jongvolwassenheid.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
 • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatiefase en de reorganisatiefase.

Er heeft wetenschappelijk effectonderzoek plaatsgevonden bij de Universiteit van Utrecht. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Certificaat KIES-Coach met certificaat KIES-Omgangsbegeleiding, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg of hulpverlening, of een scheidingsbemiddelaar of advocaat die na een driedaagse training het certificaat KIES-Omgangsbegeleiding heeft behaald.

Training

Dit is een nascholing voor KIES-coaches.

Een training voor scheidingsbemiddelaars en advocaten duurt zes dagdelen met huiswerkopdrachten. Hercertificering is nodig als ier jaar geen nascholing is gevolgd.

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: