KIES Mediation

KIES Mediation wordt uitgevoerd door mediators en familierecht advocaten. Zij adviseren ouders hoe zij aan de kinderen kunnen vertellen dat zij gaan scheiden en begeleiden ouders bij het maken van een ouderschapsplan en regelen van de scheiding. Met KIES mediation worden de rechten van het kind bij scheiding behartigd door naast de begeleiding van de ouders een kindgesprek te voeren, het KIES Kindplan te bespreken bij het afstemmen van de omgangsregeling en opstellen van een ouderschapsplan. De kinderen ontdekken welke vragen, zorgen en eerste emoties spelen en leren hun wensen en mogelijkheden over de te regelen omgang te uiten. Ze krijgen hiermee een stem in het opstellen van de omgangsregeling en het ouderschapsplan en kunnen de emoties delen. Ouders worden vooraf aan het opstellen van een ouderschapsplan geïnformeerd en geadviseerd, rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften van hun kinderen.

KIES Mediation kan ook bij verzoeken tot wijzigingen in de omgangsregeling worden ingezet. Alleen wanneer een rechter daar opdracht toe geeft, zal de KIES mediator een advies aan de rechter geven.

Leeftijd: 4 - 18 jaar

Bijeenkomsten: : gesprek met de KIES bemiddelaar/mediator/advocaat met kinderen

Setting: bij voorkeur kindvriendelijke setting, bemiddelingspraktijk

Doel

Kinderen een stem geven bij het afstemmen van de omgangsregeling en opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen vanaf de eerste fase van de scheiding een veilige plek bieden waar zij de emoties rondom de scheidingsmelding en hun zorgen, vragen, wensen en behoeftes kunnen delen. Ouders hierdoor in een vroeg stadium in de scheiding inzicht te geven over de impact van de scheiding op hun kind en wat hun kind nodig heeft om het zo min mogelijk te belasten. Hen deskundige tips en adviezen geven voor het op te stellen ouderschapsplan toegespitst op de mogelijkheden van ouders en behoeften van hun kind.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen situatie en rechten
 • Inzicht en controle in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaamshouding/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Serieus genomen worden. Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun
 • Loyaliteit
 • Versterken contact en communicatie met ouders

Doelen ouders

 • Kennis en inzicht vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Inzicht verschil rol kind en ouderrol
 • Inzicht impact van scheiding op kind
 • Verbeteren ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Kind: afspraak met de KIES bemiddelaar, mediator, advocaat
 • Kindgesprek
 • KIES werkvormen
 • KIES Kindplan

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Vragen en zorgen
 • Wensen en behoeftes
 • Eigen keuzes
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Communicatievaardigheden
 • Oplossingen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin en gezinsvormen
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Juridische kanten van de scheiding, waaronder kinderrechten en ouderschapsplan
 • Aanvullende hulpbronnen

Gebruikte werkvormen

 • KIES Kindplan
 • KIES coachingsmodel
 • Gesprek, spel en creatieve werkvormen
 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden oefenen en aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (leren ontdekken wat werkt en helpt, aandacht van eigen leeftijdsgroep, complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders (o.a. door middel van het KIES Ouder Kompas: https://kiesvoorhetkind.nl/kies-ouder-kompas)
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden ervaren en aanleren

Theoretische onderbouwing

Het gedachtengoed van KIES is gebaseerd op:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
 • Fasen van rouw naast het duale proces bij scheiding: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatiefase en de reorganisatiefase.
 • Methodieken als Humanistische coaching, NLP en Oplossingsgericht en pedagogische visies en gedachtegoed van o.m. Nagy, Korczak, Solter en Regio Emilia.

Er heeft wetenschappelijk effectonderzoek plaatsgevonden bij de Universiteit van Utrecht. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Certificaat KIES Mediation.

Training

Dit is een scholing voor scheiding bemiddelaars, mediators en familierechten advocaten.

Een training voor scheidingsbemiddelaars en advocaten duurt twee dagdelen met huiswerkopdrachten.

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: