De Kinderen Scheiden Mee, methodiek Het Zandkastelenprogramma

Preventief en laagdrempelig programma met creatieve werkvormen voor begeleiding bij kinderen tijdens een scheiding. Het programma De Kinderen Scheiden Mee biedt kinderen en hun ouders een steuntje in de rug tijdens en na een scheiding. In een op hun leeftijdsgroep afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Het programma werkt met de methodiek van Het Zandkastelenprogramma. Door middel van begeleiding wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt.

Leeftijd: 6 - 17 jaar

Bijeenkomsten: 1 bijeenkomst voor kinderen en 1 voor ouders

Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, school, bemiddelingspraktijk

Doel

Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding.

Doelen kind

 • Emotionele controle tijdens scheidingsperiode
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag, ook in nieuwe situaties 
 • Kennis over effecten van scheiding vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Empathie/inzicht in gevoelens van een ander
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Ouder-kind communicatie
 • Bewustwording/kijken door de ogen van het kind 

Aanpak

Groepsprogramma:

 • Kind: 1 bijeenkomst van 3,5 uur.
 • Ouders: 1 informatiebijeenkomst vooraf én bij afsluiting groepsprogramma met kinderen, het laatste half uur aansluiten voor de ouderpresentatie.

De werkvormen van het programma worden vaak ook via individuele begeleiding ingezet. Een kindercoach van De Kinderen Scheiden Mee kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Het programma wordt ook individueel aangeboden waarbij er 3 individuele sessies van 45 minuten tot 1 uur zijn met het kind alleen.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Juridische kanten van de scheiding, waaronder ouderschapsplan
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.

Er heeft procesevaluatie van het programma plaatsgevonden. Er is gebleken dat het programma effect heeft.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo en academisch. Certificaat kindercoach, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg, hulpverlening of echtscheidingspraktijk.

Training

De opleiding tot erkend coach van het programma De Kinderen Scheiden Mee bestaat uit drie lesdagen en een examen, met jaarlijkse bijscholing.

Niet geschikt als

 • er sprake is van Autismespectrumstoornissen (ASS) bij het kind

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: