Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten die langer dan enkele weken duren en waarvoor, na medisch onderzoek, geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Deze zorgstandaard geeft aanbevelingen voor patiënt en zorgprofessionals die te maken hebben met dergelijke klachten. Per fase van het ziekteproces wordt aangeven welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is, en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven. Deze standaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn