Zorgstandaard Seksuele disfuncties

Deze zorgstandaard beschrijft de zorg vanuit het perspectief van patiënten met seksuele klachten of disfuncties zoals beschreven in de DSM-5, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Zowel mensen met seksuele klachten als zorgverleners brengen deze klachten niet makkelijk ter sprake. Het doel van deze zorgstandaard is om (h)erkenning, diagnostiek en behandeling van mensen met seksuele klachten en disfuncties te optimaliseren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn