Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

Deze zorgstandaard over problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving gaat in op preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie. Uitgangspunt is een de gedeelde verantwoordelijkheid van de patiënt en de behandelaar voor de behandeling en zorg. Er wordt ingezet op het behoud en de versterking van de autonomie van patiënten. Deze zorgstandaard gaat in op hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn