Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen

Deze zorgstandaard voor de geestelijke gezondheidszorg richt zich op volwassenen en jeugdigen met een persoonlijkheidsstoornis (met uitzondering van een antisociale persoonlijkheidsstoornis). De standaard bestaat uit zorgspecifieke modules over preventie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en generieke modules die van toepassing zijn op mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Ook gaat de zorgstandaard in op de organisatie van de zorg, met beslismodellen waarin wordt weergegeven wie verantwoordelijk is voor welke zorg in verschillende stadia. Tot slot omvat de standaard indicatoren voor monitoring van effecten.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn