Zorgstandaard Opiaatverslaving

Deze zorgstandaard gaat over preventie, vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie bij (langdurige) opiaatverslaving. Versterking van de autonomie van de verslaafde staat centraal: uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap van patiënt en behandelaar voor de behandeling en zorg. De module gaat in op herstel, actief geïnformeerde patiënten, zelfmanagement, zorg op maat, shared decision making en ervaringsdeskundigheid. De module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn