Zorgstandaard Depressieve stoornissen

Deze zorgstandaard geeft een maatstaf voor goede kwaliteit van zorg bij kinderen, jongeren en volwassenen met een depressie of dysthymie. De zorgstandaard beschrijft de gehele zorgketen: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. De zorgstandaard geeft aanbevelingen voor de patiënt en voor de zorgprofessionals over goede zorg, maar laat voldoende ruimte voor flexibiliteit en een persoonsgerichte benadering. Gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt is daarbij een belangrijk element.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn