Zorgstandaard Conversiestoornis

Men spreekt van een conversiestoornis wanneer iemand motorische of sensorische symptomen vertoont, zonder dat deze de klachten neurologisch te verklaren zijn. Denk aan verlammingsverschijnselen, blindheid of pseudo-epileptische aanvallen. Deze zorgstandaard helpt professionals in de geestelijke gezondheidszorg om de zorg voor volwassenen en kinderen met een conversiestoornis of een verhoogde kans daarop te optimaliseren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn