Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Angststoornissen hebben een grote impact op het functioneren van de patiënt en personen in de directe omgeving. Doel van deze zorgstandaard is professionals in de geestelijke gezondheidszorg een maatstaf te bieden voor de zorg aan patiënten met angstklachten of een angststoornis. De zorgstandaard vormt het algemene raamwerk voor diagnostiek en behandeling en biedt daarmee het fundament voor goede zorg voor mensen met angstklachten of een angststoornis in Nederland. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn