Zorgstandaard ADHD

Goede begeleiding en behandeling kan het gedrag dat met ADHD gepaard gaat normaliseren en de prognose sterk verbeteren. De juiste kennis van ADHD is voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg van belang om onderdiagnostiek én overdiagnostiek te voorkomen. Daarom is een breed gedrag zorgstandaard ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar) en volwassen (18 jaar en ouder) met ADHD. De standaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg, waarbij het perspectief van patiënten centraal staat.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn