Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out)

Aanpassingsstoornissen, als gevolg van psychische en emotionele stress na een ingrijpende verandering in het leven, komen veel voor. Doel van deze zorgstandaard is een maatstaf te bieden voor de zorg aan mensen met een aanpassingsstoornis. Daarnaast geeft de zorgstandaard aanbevelingen voor patiënt en professionals in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij voldoende ruimte aanwezig is voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering. Per fase van het ziekteproces staat aangegeven welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn