Urine-incontinentie (UI) bij kinderen

De doelstelling van deze richtlijn is om op grond van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs aanbevelingen te doen voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met urine-incontinentie in de kindergeneeskundige en in de urologische praktijk. 

Aanbevelingen in deze richtlijn gaan in op de diagnostiek en behandeling van kinderen van 4 jaar en ouder met incontinentie zonder aangetoond neurologische oorzaak. De richtlijn is bedoeld voor medisch specialisten die in hun praktijk te maken hebben met de diagnostiek en behandeling van incontinentie bij kinderen, zoals kinderartsen, urologen, kinderurologen en urotherapeuten.

Autorisatie: 
NVK
In beheer bij: 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Publicatie: 

Lees de richtlijn