Richtlijn voor Opiaatonderhoudsbehandeling

Deze richtlijn beschrijft het gehele hulpverleningsproces van diagnostiek tot uitvoer van diverse interventies bij opiaatverslaving. De behandeling van opiaatverslaving bestaat naast een medicatietraject uit een begeleidingstraject op maat. In de richtlijn is beschreven hoe beide trajecten kunnen worden ingevuld. Er is uitgebreid aandacht voor de werkwijze, de setting en teamsamenstelling. De richtlijn is bedoeld voor verslavingsartsen, psychiaters en psychologen. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Stichting Resultaten Scoren Kenniscentrum Verslaving
Publicatie: 

Lees de richtlijn