Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van Eetstoornissen

Deze richtlijn geeft een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van alle mensen met een eetstoornis in Nederland.

De richtlijn biedt aanknopingspunten voor zorgorganisatie, bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, en bevat aanbevelingen voor implementatie. De richtlijn bevat daarnaast een weergave van de visie van patiënten op de zorg. De richtlijn is primair bedoeld voor hulpverleners van de eerste, tweede en derde lijn, die in aanraking komen met patiënten met eetstoornissen. Ook patiënten zelf kunnen de richtlijn gebruiken bij overleg met hulpverleners. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Trimbos-instituut
Publicatie: 

Lees de richtlijn