Richtlijn voor Cognitieve Gedragstherapie Jeugd

Deze richtlijn is helpt behandelaars om jonge cliënten aan te sporen om hun gedrag rond middelengebruik en/of gokken te veranderen. Daarvoor is een aanbod ontwikkeld van probleemoplossende vaardigheden gericht op motivatie, zelfcontrole en terugvalpreventie. Bij dit behandelprotocol is ook een werkboekje uitgebracht onder de titel 'Je eigen plan'.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Stichting Resultaten Scoren Kenniscentrum Verslaving
Publicatie: 

Lees de richtlijn