Richtlijn voor ADHD en middelengebruik bij adolescenten

Deze richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen voor kinderen met ADHD. De richtlijn is bedoeld voor onder meer behandelaren in de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, professionals in de eerste lijn en medewerkers in de jeugdzorg.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Stichting Resultaten Scoren
Publicatie: 

Lees de richtlijn